Согласие на обработку персональных данных

Uživatel serveru Promoexpert.cz (dále jen „Server“) dostupného z internetové adresy (URL) https://promoexpert.cz, který poskytuje společnosti Promo expert s.r.o., a.s., IČO 049 17 022, se sídlem Podskalská 1512/22, Nové Město, 128 00 Praha 2 (dále jen “Správce”) jako provozovateli Serveru, své osobní údaje a další data, uděluje tímto Správci svůj výslovný souhlas s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), se zpracováním uživatelem poskytnutých osobních údajů a dalších dat.

Uživatel poskytuje Správci osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt, a další data, a to zejména za účelem kontaktování Uživatele Serveru Správcem z důvodu nabízení služeb Správce a využití služby poptávka u detailu inzerátu, kde Uživatel osloví inzerenta uvedeného v inzerátu se zájmem o jeho služby, Uživatel pak dále vyslovuje souhlas s tím, že Správce je oprávněn tyto osobní údaje tomuto subjektu, dle volby Uživatele, předat. Uživatel také souhlasí s tím, že Správce je oprávněn (nikoli povinen) tyto osobní údaje předat třetí osobě, zpracovateli ve smyslu § 4 písm. k) zákona o ochraně osobních údajů. Souhlas se zpracováním údajů Uživatel poskytuje Správci na dobu neurčitou s tím, že svůj souhlas může Uživatel bezplatně kdykoliv na adrese Správce info@promoexpert.cz odvolat. Správce garantuje Uživateli i další práva uvedená v ustanovení § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.